Du kan også printe spørgsmålene ud lige her "Print"
Opgave maj 2020
Så er der nogle opgaver, hvor det skal vurderes om nogle kort er oplagte eller ej.

Navn.:
Adresse.:
Post nr.:
By.:
Tlf nr.:
E-mail.:

Man har udspil i de spil, hvor der ikke står andet. De 6 første spil er for begyndere.
De sidste 7 er noget sværere. Jeg håber, at I vil bruge den magre l´hombre tid til at
løse opgaverne. Mail eller snak med Jeres holdkammerater eller andre l´hombrespillere om løsningerne.
Det giver en god gang l´hombrehjernegymnastik, i denne, pga. coronaen, fattige l´hombretid.

Løsning skal indsendes senest den 25. maj 2020.


Oplagte eller ej:

Alle spil er i forhånd: Ja Nej

1. Spar er trumf. Spar es, 7, 6, 5, 4 og 3. Hjerter konge, dame og knægt.

2. Hjerter er trumf. Spar es, hjerter 2, 3, 4, 5 og 6. Spar konge, dame og knægt.

3. Hjerter er trumf. Spar es, hjerter 2, 3, 4, 5 og 6. Spar konge, dame og knægt.
Begge modspillere bekendte spar es i 1. udspil!

4. Spar er trumf. Spar es, 2, klør es, spar 7, 6 og 5. Hjerter dame og knægt. Ruder knægt.

5. Hjerter er trumf. Spar es. Hjerter 7. Klør es. Hjerter 2, 3 og 4. Klør knægt, 7 og 6.

6. Spar er trumf. Spar es, 2. Klør es. Spar 5, 4 og 3. Hjerter es, 2 og 3.

Så kommer de svære.

7. I mellemhånd. Hjerter er trumf. Spar es. Klør es. Hjerter es, konge, dame og 2. Klør knægt og 7. Ruder dame.

Spar er trumf. Spar es, 2, klør es, spar konge og knægt, ruder konge, hjerter konge, klør knægt og 7:
8. I forhånd?

9. I mellemhånd?

10. I baghånd?

11. Spar er trumf. Spar es, 2, klør es, spar konge og 5. Hjerter konge og dame. Ruder 3 og 4. PAS PÅ!

12. Spar er trumf. Spar 2. Klør es. Spar konge, 5, 4 og 3. Hjerter dame og knægt. Ruder 5. Begge modspillere har bekendt 1. udspil, som var spar konge.

13. Spar er trumf. Spar es, 6, 5, 4 og 3. Ruder konge, dame og knægt. Hjerter 4. Begge spillere har bekendt spar 3 i 1. udspil. Der kommer klør ud i 2. udspil, som du får på spar 4. 3. udspil spiller du spar es, som begge modspillere bekender. Er kortene nu oplagte.